Empatiträning – Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

”Förmågan till empati och att vila i sig själv är naturliga anlag som alla föds med och som kan utvecklas och övas upp.”

Utifrån boken Närvaro och empati i pedagogiskt arbete av Helle Jensen kommer förlaget Fabricius Resurs att lägga upp videor med övningar till boken och annat relevant på denna sida

Just nu finns övningarna till boken bara på danska och du hittar dem på föreningen Borns Livskundskabs hemsida: www.bornslivskundskab.dk

När övningarna finns på svenska så kommer vi meddela detta på vår Facebook sida, håll dig uppdaterad genom att gå in och gilla Fabricius Resurs på Facebook.

Fabricius Resurs har utgivit två böcker om Empati och hur man kan träna sin förmåga till empati. Läs mer om Empati, det som håller samman världen och Närvaro och empati i pedagogiskt arbete på Fabricius Resurs hemsida: www.fabriciusresurs.se.

”Något av det viktigaste i kontakten med andra människor är att kunna vara närvarande, både med dem man umgås med och med sig själv. Det innebär att kunna vara i kontakt med sin egen empati, sin egen bedömningsförmåga samt i professionella relationer också med sin yrkeskunskap.” – Helle Jensen

Är du intresserad av kurser och träningsmöjligheter i Sverige?

Fabricius Resurs arrangerar kurser, workshops, föreläsningar och kompetensutveckling inom närvaro och empati samt förmedlar kontakt till andra relevanta aktörer.

Fabricius Resurs

Tel: 0046 (0)730 786822, E-post: info@fabriciusresurs.se